විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ජනතාව විරෝධය දක්වන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවක්ද?

147

 

විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහජන හමුවක් වෙත සහභාගී වී පිටව යන විට ඔහුට එම ප්‍රදේශයේ පිරිස විසින් හූ හඬ නගා ඇති බව හැඟවෙන ශීර්ෂයක් සහිත වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වේ.

ආණ්ඩුවේ අඩුපාඩු කියන්නට ආ සජිත්ට හූ කියයි.

මෙම වීඩියෝවේ සිටින පුද්ගලයින් පැහැදිලිව නොපෙනෙන අතර අසළ සිටින ජනතාව විරෝධය දක්වන ආකාරය හඳුනාගත හැකිය. එමෙන්ම වීඩියෝවේ තැනින් තැන හඬ ඉවත්කර ඇත.

උක්ත වීඩියෝවේ සත්‍ය අසත්‍යතාව පැහැදිලි කර ගැනීම උදෙසා අප විසින් සිදු කළ තාක්ෂණික කරුණු පරීක්ෂාවේදී අනාවරණය වූයේ එකී වීඩියෝව පටිගත කරන අවස්ථාව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා සම්බන්ධ වූ අවස්ථාවක් නොවන අතර එම අවස්ථාව වාසුදේව නානායක්කාර මහතා සම්බන්ධ වූ අවස්ථාවක් බවයි.

2021 දෙසැම්බර් 30 නවදා වාසුදේව නානායක්කාර ඇහැලියගොඩ වලමුත්ත ප්‍රදේශයේ ජල ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට පැමිණි අවස්ථාවකදී ඔහුට එම ප්‍රදේශවාසීන් විසින් විරෝධය දක්වා ඇත.


මෙම පුවත හිරු රූපවාහිනී නාලිකාවේ Youtube චැනලය මඟින් ද මෙලෙසින් විකෘශය කර තිබිණි.

එම වීඩියෝවේ වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ආපසු පැමිණ යන වාහන අංකය සහ සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා බව හැගවෙන වීඩියෝවේ තිබෙන වාහන අංකයද එකම වාහන අංකය ( CBG 7386 ) වේ.
ඡායාරූපය ( වාහන අංක සංසන්දනය)

වීඩියෝ දෙකෙහි පසුබිම් දර්ශන සැසදීමේදී මෙම වීඩියෝ දෙකම එකම ස්ථානයේ පටිගත කරන ලද දර්ශන බව පැහැදිළි වේ. වීඩියෝ පට දෙකෙහිම එකම කෝණයෙන් ගනු ලැබූ දර්ශන සංසන්දනයේදී පසෙකින් ඇති ගොඩැනැගිල්ල වීඩියෝ දෙකෙහිම දර්ශනය වන්නේ මෙලෙසිනි.

ඒ් අනුව සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ජනතාව විරෝදය දක්වන ආකාරය බව හැඟවෙන වීඩියෝව 2021 දෙසැම්බර් 30 වනදා වාසුදේව නානායක්කාර මහතා ඇහැලියගොඩ වලමුත්ත ප්‍රදේශයේ ජල ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කිරීමට පැමිණි අවස්ථාවකදී ලබාගත් වීඩියෝවකි.

 


 

Previous articleபுத்தாண்டில் மாத்தளை மாவட்டத்திற்கு ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ விஜயம் செய்தபோது பதிவு செய்யப்பட்ட காணொளியா இது?
Next articleIs this a video of people protesting against Opposition Leader Sajith Premadasa?