දුරකතන සමාගම් විසින් නොමිලේ  50GB අන්තර්ජාල පහසුකම්  ලබා දෙන බව සදහන් වන ව්‍යාජ පණිවිඩයක්

181

 

දුරකතන සමාගම් විසින් නව වසරට නොමිලේ 50GB අන්තර්ජාල පහසුකම් පැකේජයක් ජයග්‍රහණය කළ හැකි බව පැවසෙන පණිවිඩයක් Whatsapp ඔස්සේ සංසරණය වේ.

එම සංසරණය වන පණිවිඩයේ සබැඳියට පිවිසීමෙන් පසු තිරය මත ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තම දුරකථන අංකය ඇතුලත් කරන ලෙස පවසයි. පසුව ප්‍රශ්න හතරකට පිළිතුරු ලබා දිය යුතුව ඇත. එකී ප්‍රශ්න හතරට පිළිතුරු ලබා දීමෙන් පසු ත්‍යාග පෙට්ටි නවයක් පෙන්වා ඇති අතර ඉන් අදාළ මුදල ඇති නිවැරදි ත්‍යාග පෙට්ටිය තෝරන ලෙස සදහන් වේ.

සමාජ මාධ්‍ය පරිශීලකයෝ නිවැරදි ත්‍යාග පෙට්ටිය තෝරා ගත්තේ නම් ජයග්‍රාහී ත්‍යාගය ලබා ගැනිම සඳහා අදාල පණිවිඩය Whatsapp හෝ Messenger මඟින් මිතුරු කණ්ඩායම් 5 කට හෝ මිතුරන් 20 දෙනෙකු අතර බෙදා හැරිය යුතු බව ප්‍රකාශ කර ඇති අතර ලියාපදිංචිය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා තම පෞද්ගලික තොරතුරු ද ඇතුලත් කළ යුතුය.

උක්ත පණිවිඩයේ සත්‍ය අසත්‍යතාව අනාවරණය කරගැනීම උදෙසා අප විසින් ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදයේ (Sri Lanka Cert) මාධ්‍ය සම්බන්ධීකාරක සම්බන්ධ කරගත් අතර ඔහු පැවසුවේ උක්ත පණිවිඩය ව්‍යාජ පණිවිඩයක් බවයි.

තවද, එකී සබැඳියට පිවිසීමෙන් ‌සහ තම පෞද්ගලික දත්ත ලබා දීමෙන් වළකින් ලෙසත් ඔහු පැවසුවේය.

තවද , අදාළ පණිවිඩයේ ත්‍යාග ලබා ගත් බවට විදේශීය ජාතිකයන් බොහොමයක් තම අදහස් ඉදිරිපත් කර තිබූ නමුත් කිසිඳු ශ්‍රී ලාංකිකයෙකු එහි තම අදහස් ඉදිරිපත් කර නොමැති බව දැකගන්නට හැකි විය.

එබැවින්, Whatsapp හරහා සංසරණය වන දුරකතන සමාගම් විසින් නව වසර වෙනුවෙන් නොමිලේ 50GB අන්තර්ජාල පහසුකම් ලබා දෙන බව පැවසෙන පණිවිඩය ව්‍යාජ පණිවිඩයකි.

 


Previous articleIs this a photograph of a helicopter that caught fire during 88/89?
Next articleDisinformation and Misinformation Trends – November 2021