අර්ථසාධකය ලක්ෂ හතට වැඩි නම් බදු අය කරන බව පැවසෙන ව්‍යාජ පුවතක්

138

“අර්ථසාධකය ලක්ෂ හතට වැඩි නම් 14%ක බද්දක්. කාපල්ල කිරිබත්” මැයෙන් නිර්මාණය වූ පුවතක් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ සංසරණය වේ.

සැබැඳිය

උක්ත පුවතේ සත්‍ය අසත්‍යතාව තහවුරු කර ගැනීම උදෙසා කම්කරු ⁣දෙපාර්තමේන්තුවේ කම්කරු කොමසාරිස් ජනරාල් ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති මහතා සම්බන්ධ කරගත් අතර ඔහු පැවසුවේ උක්ත පුවත කිසිදු පදනමක් නොමැති අසත්‍ය පුවතක් බවයි.

තවද , 1958 සංශෝධිත සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් පනත යටතේ කටයුතු කරන බවත් , බදු අය කරන මැයෙන් යෝජනාවක් ලැබී නොමැති බවත් ඔහු වැඩි දුරටත් සදහන් කළේය.

එසේනම්, අර්ථසාධකය ලක්ෂ හතට වඩා වැඩි නම් 14%ක බදු මුදලක් අය කරනවා යන පුවත ව්‍යාජ පුවතකි.

 


       

Previous articleபுதன்கிழமை முதல் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு விதிக்கப்படும் என்ற செய்தி தவறானது!
Next article700,000 ரூபாய்க்கு மேற்பட்ட சேமலாப நிதிக்கு வரி வசூலிக்கப்படும் என பரவும் செய்தி தவறானது!